ANKETA

PRI REŠEVANJU KRIŽANK UPORABLJAM
  K&K slovar
  druge spletne slovarje
  slovarje v knjižni obliki

Uporabniško ime:
Geslo:

Sudoku XXL 40

 Sudoku je okrajšava za daljšo japonsko frazo "Suuji wa dokushin ni kagiru", ki v prevodu pomeni "edino število" - zato tudi rečemo, da v reševanju sudokuja iščemo "edino" število.

Sestavlja jo mreža 81 kvadratkov, ki skupaj združujejo devet manjših mrež z 9 polji. Nerešen sudoku ima v različnih poljih vpisane številke, ki so nespremenljive in so po logiki ključ za nadaljnje reševanje: včasih so odločitve o naslednjih korakih enoznačne in enostavne, včasih pa jih moramo preveriti s številnimi nadaljnimi koraki, ki jih - podobno kot pri šahu - opravimo vnaprej, pomagamo pa si z zapisovanjem številk v za to namenjene beležke pod sudokujem. Igra se priporoča za urjenje logičnega mišljenja.

SUDOKU XXL je zbirka, sestavljena iz 160-tih sudokujev, ki smo jih razvrstili v tri težavnostne stopnje in sicer: lahke, zahtevne in težavne. Pravilo za reševanje sudokoja je eno samo. Mrežo moramo s številkami od 1 do 9 zapolniti tako, da bo v vsaki vrstici, v vsakem stolpcu, prav tako pa v vsakem od devetih manjših kvadratov vseh 9 številk vsaka natanko samo enkrat.